Disclaimer


De informatie op deze website is nauwkeurig samengesteld. Het kan echter voorkomen dat informatie op deze website onjuist of onvolledig is. Daarnaast kunnen op deze website hyperlinks naar pagina's van derden voorkomen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. ZZP-Forum.nl is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van deze website en/of de inhoud daarvan.

De intellectuele eigendomsrechten op deze website (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) berusten bij ZZP-Forum.nl. Geen enkel deel van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZZP-Forum.nl. 

In de Algemene voorwaarden vind je een overzicht van onze rechten en plichten. Deze worden aangeboden voor het aanvaarden van onze dienstverlening.