ZZP'ers en ondernemers die na 1999 een lening of een rekeningcourantkrediet hebben afgesloten met een VARIABEL rentetarief hebben mogelijk te veel rente betaald voor dit krediet. Waarom? Vanaf 2009, toen de 1e crises toesloeg, is de rente die banken aan elkaar vragen om voor korte tijden overtollig geld bij elkaar te lenen, geheten Euribor (European Interbank Overnight Rate) gedaald van +5,5% naar -/- 0,35% in 2019. Voor leningen of rekeningcourant kredieten met een variabel rentetarief is Euribor vrijwel altijd de basis. Euribor is feitelijk het inkooptarief van de bank. Naast Euribor betaalt de kredietnemer een toeslag die weer afhankelijk is van de omvang van het krediet en het specifieke risico dat de bank aan de kredietnemer toerekent.

Een wijziging van Euribor zal de bank per maand of kwartaal 'doorberekenen' aan de kredietnemer. Bij stijgingen van Euribor gaat dat prima. Maar bij dalingen ontstaat een ander beeld: banken geven de daling NIET of NIET VOLLEDIG door. Dat is niet eerlijk! Zeker niet omdat de bank de kredietnemer strikt aan zijn afspraken houdt. Bovendien hebben banken met de rentederivaten crises laten zien dat als het ze uitkomt de Euribor daling 100% bij hun klanten uitponden.

Wij hebben een plan van aanpak ontwikkeld waarmee we de -eventueel - te veel betaalde rente voor jou gaan terugvragen bij de banken. We doorlopen hiervoor 6 stappen. Bij de laatste stap weten we of de banken bereid zijn tot compensatie. Als dit niet zo is dan hebben wij Onderhandeling of Mediation beschikbaar om de bank toch tot compensatie te bewegen. Mocht de bank weigeren dan staat individuele of collectief procederen tot je beschikking. Dat is dan stap 7. Wij bieden stap 1 t/m stap 6 aan op basis van No-Cure/No-Pay. Als er niets terug te vorderen is betaal je ook niets. Als er wel een bedrag te vorderen is rekenen wij 25% van de met de bank overeengekomen compensatie. De compensatie zal variëren van enkele duizenden tot tienduizenden euro’s. Het lijkt ons meer dan de moeite waard om het gesprek met de bank aan te gaan. Zelfs als de kredietrelatie inmiddels is beëindigd (de verjaringstermijn is 20 jaar).

Voor wie interessant? Met name de klein-zakelijke markt kan voor deze dienst opteren:
• Omzet tot 5 miljoen euro
• Krediet tot 1 miljoen euro
• Variabele rentetarief op een of meerdere leningen
• Geen vaste accountmanager bij de bank

Geïnteresseerd? Bel mij op 06-20435823 of mail me op frank@shureluck.nl. En vergeet vooral ook niet om collega ZZP'ers of ondernemers hierover te tippen.