Duurzaam ondernemen: waarom zou je het doen?

Abonneer

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een hot item: steeds meer organisaties willen bijdragen aan de maatschappij door een duurzame bedrijfsvoering te voeren. Onder Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt verstaan het resultaatgerichte proces waarbij een bedrijf de verantwoordelijkheid neemt voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op het gebied van people (sociaal), planet (ecologisch) en profit (economisch) en daarover verantwoording aflegt en de dialoog aangaat met belanghebbenden (definitie: MVO Loont). MVO wordt steeds belangrijker voor bedrijven. MVO-activiteiten versterken de merkwaarde, beïnvloeden het koopgedrag van consumenten en dragen bij aan een betrouwbare en eerlijke reputatie van bedrijven. Consumenten eisen in toenemende mate van bedrijven dat ze verantwoord ondernemen.

Momenteel doe ik samen met twee andere studenten onderzoek naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het doel is om erachter te komen hoe duurzaam ondernemen door ondernemers gezien kan worden als een kans en niet als een extra thema binnen een organisatie.

Wat is volgens jou het grootste probleem op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Hoe is het probleem ontstaan? Wat zijn de oorzaken?

https://sanacount.nl/nieuws/top-20-financiele-en-fiscale-tips-voor-2021/