Eind 2019 was de volgende situatie:
Vereniging die op beeindigen staat
Saldo op bank 56.52 euro en geen openstaande posten

Jaar 2020
Beginsaldo 56.52 euro banktegoed
109.85 bankkosten
43.47 storting eigen vermogen door bestuursleden
eindsaldo op de bank -9.86

Vraag:
Hoe dient de beginbalans te worden opgesteld voor 2021
Zie foto