Wij zijn binnen onze VOF een oldtimer aan het restaureren die als hij klaar is óf door ons zakelijk gereden zal gaan worden óf verkocht worden. Hoe administreer ik de btw op de inkoop van de onderdelen die ik in de restauratie gebruik?

Als ik die onderdelen namelijk boek in mijjn boekhoudprogramma op inkoop halffabrikaten, dan laat het de btw weg.