Ik heb sinds maart een hoveniersbedrijf en daar krijg ik regelmatig te maken met inkomende facturen waar verwezen wordt naar een bonnummer. Is het verplicht deze bon te bewaren?

2 voorbeelden:
Ik breng groenafval naar een afvalverwerkingsbedrijf. Daar krijg ik een factuur met daarop een bedrag en als omschrijving wordt er verwezen naar de bijlage. In de bijlage staat netjes op welke data ik afval gebracht heb en voor hoeveel ton en welk bedrag er voor verwerkingskosten gerekend wordt. Maar bij elke datum staat ook een bonnummer.

Voorbeeld 2; ik koop bij een lokale kluswinkel wel eens schroefjes, kit etc. Hier krijg ik netjes een factuur van maar op de factuur wordt ook bij elk product / producten aangegeven 'geleverd volgens kassabonnr. op datum ..'

Is het nodig om de bonnen van het groenafval en de kassabonnen van de kluswinkel op te vragen en te bewaren?