ZZP-er en de Participatiewet Artikel 15

Abonneer

Indien een ZZP-er in problemen komt zal hij/zij uiteindelijk een beroep moeten
doen op BBZ of de bijstand. Via de Participatiewet is geregeld dat pensioenvoorzieningen
in de zogenaamde derde pijler (b.v. lijfrente polissen) buiten beschouwing zouden worden gelaten
voor de vermogenstoets. Dit blijkt echter een wassen neus zodat veel ZZP-ers toch eerst hun
oudedagsreserve moeten afkopen alvorens voor steun in aanmerking te komen.

De Participatie wet zelf is hier nog redelijk helder over. Je moet 5 jaar voor de aanvraag van
BBZ/bijstand geen geld meer hebben ingelegd OF (let op: OF) indien je dit de laatste
5 jaar wel hebt gedaan (5 jaar is de toetsingperiode) dan mag dat maximaal 6000 euro per
jaar zijn. Anders zou er sprake kunnen zijn van kapitaalvlucht. Dit lijkt me niet onredelijk.

Maar nu lijkt er een verschil te zitten in de wet Participatie en de uitvoering door de gemeentes.
De gemeentes stellen als extra eis dat er 5 jaar voor aanvraag van de bijstand geld moet zijn
ingelegd. Want anders zou een voorgaande inleg niet gezien kunnen worden als bedoeld voor
oudedagreserve:

Het vereiste dat in de vijf jaar voor de bijstandsverlening jaarlijks ten minste enige inleg heeft plaatsgevonden, is opgenomen met het oog op de situatie dat de aanvrager in het verleden een voorziening in de derde pijler heeft getroffen om daarin gelden onder te brengen die weliswaar het inkomen op de oude dag ten goede komen, maar niet primair als doel had een aanvullend pensioen op te bouwen. Zonder dit inlegvereiste zou de betrokkene van die voorziening gebruik kunnen maken om bij verwachte bijstandsafhankelijkheid daarop verdere vermogensbestanddelen aan de vermogenstoets te onttrekken.


Een uiterst krom stukje tekst, ik kom in de Participatiewet zelf (artikel 15) namelijk niets tegen over verplichte inleg de laatste 5 jaar. Volgens dit beleid moet je dus de laatste 5 jaar inleggen om kapitaalvlucht te voorkomen terwijl dat in feite kapitaalvlucht is. In feite wordt je gedwongen tot kapitaalvlucht.

LINK: Zie Artikel 15. Voorliggende voorziening


Door dit beleid zouden de meeste ZZP-ers hun lijfrente toch moeten afkopen maar je betaalt in eerste
instantie 71% belasting over de afgekochte polissen dus dit heeft totaal geen zin en dat zouden staat en gemeentes ook moeten begrijpen.

Het lijkt er sterk op dat de Participatiewet via een paar geniepige regels de oudedagsreserve van
de meeste ZZP-ers nauwelijks beschermd en dat gemeentes door het stellen van extra, totaal
onrealistische voorwaarden (wie gaat er nu inleggen als het slecht gaat met zijn bedrijf ?) de zaak
verder afknijpen.
Dit terwijl de Participatiewet door de bedenkers met veel tamtam is aangekondigd als zijnde
de beschermer van de oudedagsreserve van zelfstandigen.

Ik zou graag de mening willen horen van iemand die juridisch onderlegd is over het
verschil van Artikel 15 en de uitvoering daarvan door gemeentes.

.

Kleine aanvulling nog. Het lijkt erop dat elke gemeente zijn eigen regeltjes heeft t.a.v. de BBZ. Daarnaast worden de regels voor bijstand en BBZ door elkaar gehaald en zijn de beoordelende ambtenaren vaak verre van deskundig en hebben geen flauw benul wat het is als zelfstandige te werken.

In onderstaande link nog wat extra info:

zzp-nederland.nl/kennisbank/besluit-bijstandsverlening-zelfstandigen-bbz