Mag een broker een zpp-er terugtrekken uit een opdracht bij een klant?
Reden hiervoor is dat de klant nieuwe afspraken wenst te maken met de broker t.a.v. uurtarieven.