Boekenniet terug te vragen BTW ivm onbelaste omzet

Abonneer

Sinds kort doe ik de boekhouding voor een bevriende ZZP-er. Ik heb ook zijn aangifte 2017 gedaan. Ik weet uit een grijs verleden 't e.e.a. van boekhouden.
In het volgende heb ik mij al aardig ingelezen plus de belastingdienst gebeld.

De ZZP-er heeft met BTW-belaste en onbelaste omzet.
Dus kan een deel van de bedrijfsuitgaven (gewone kosten en aanschaf bedrijfsbus=roerende goederen) niet terug worden ontvangen.
Aangezien hij in 1e instantie alle BTW al heeft terugontvangen middels kwartaalaangiftes, want wist kennelijk niet van deze regels, kom ik nu uit op dat hij honderden euro's moet terugbetalen aan per saldo ontvangen BTW.

Mijn vragen:

1. Moet het niet terug te ontvangen deel BTW bij de kosten worden opgeteld en als zodanig worden geboekt?
Dat betekent dat in de aangifte de van de omzet aftrekbare bedrijfskosten ook verhoogd wordt?

2. Echter wat betreft o.m. aanschaf van roerende goederen geldt deze herzieningsregeling. http://https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_aftrekken/belaste_en_vrijgestelde_omzet/inschatting_van_het_gebruik2/herziening_aftrek_bij_investeringsgoederen2/herziening_aftrek_bij_investeringsgoederen].

Wat impliceert e.e.a. voor het boeken dan wel doen van de aangifte in volgende jaren, stel dat het percentage belaste/onbelaste omzet meer dan 10 % afwijkt van die in het 1e jaar. Correcties toepassen in oude boekjaren en idem aangiftes?

Alvast vriendelijk dank voor jullie reacties.

Het antwoord wordt vast langer dan de vraag. Basiskennis boekhouden..... Dus dat gaat denk ik wel lukken.

Echter indien het bedrag aan btw meer is dan 1000 euro, moet er suppletie aangifte btw gedaan worden in het correcte boekjaar....

@RIWA, het antwoord is korter dan de vraag, lees maar.

De antwoorden heb ik inmiddels gevonden via telefoon met de belastingdienst.

1. Ja. Zowel bij bedrijfskosten als aanschafwaarde roerende zaken.
Bij evt. herziening volgende jaren van meer dan 10 % verschil belast/onbelaste omzet, moet er in principe een correctie komen in de boekhouding vorige jaren. Indien reeds daarover ingediende aangifte, dan in principe middels brief aan belastingen verzoeken om OOK herziening aangifte.

2. Er moet telkens vergeleken worden met 1e jaar.
Vanaf 2020 is er een nieuwe regeling.

NB: ik ben in een grijs verleden assistent-accountant geweest en heb het toenmalige (?) PD Boekhouden gehaald. Dus nu met het online boekhouden ken ik de principes nog wel.

Jouw laatste zin is ten dele waar.Zie https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_aangifte_doen_en_betalen/aangifte_corrigeren/

Ik gebruik voor een kleine ondernemer dus het suppletieformulier, ook al gaat 't niet om een bedrag minder dan € 1.000.