VOOR ALLE KLEINE EN MINI ONDERNEMERS, LEZEN !!!!!! Deel het !!!
Lees eerst eens de regeling kleine ondernemers voor de omzetbelasting op de site van de belastingdienst.
Lees in onderstaande voorbeelden, (waar geen rechten aan kunnen worden ontleent) hoe de overheid de kleine ondernemer stimuleert om niet te veel te werken of, hoopt dat niemand gaat rekenen.
Ondergrens, regeling kleine ondernemers voor de omzetbelasting is 1345,= (alles in Euro's)
Heb je niet meer dan 1345 af te dragen, dan mag je die 1345 houden, moet je wel optellen bij je winst uit onderneming, dus je betaald er wel IB over, laat zeggen 20% over 1345 is 269,= (erg afhankelijk van het totaal van je winst, het kan aanmerkelijk gunstiger zijn, immers je hebt doorgaans een heel klein inkomen als je onder de 1345 af te dragen btw blijft).
De voorbeelden zijn bij het tarief van 21% Btw.

(*) = boven de ondergrens v.d. regeling.(van max. 1345 af te dragen dus te behouden btw).


De bedragen voor vermindering omzetbelasting moet je lezen als, na aftrek voorbelasting, dus wat je invult bij opgave 5C van het aangifte formulier.

Omdat je bij 5C op geeft na aftrek voorbelasting kun je de ,,Btw belastte omzet” in de meeste gevallen ook lezen als ,,Winst”.

Btw te betalen bedrag voor vermindering 1400 (55 euro boven de ondergrens regeling)
Korting 2,5x (1883-1400 ) 483 = 1207,50. / 1400 – 1207,50 = afdracht 192,50
Meer Btw 55 (*) (1400-1345) staat voor ( 55:21=2,62 x 100 = 262 meer Btw belastte omzet
Je hebt ook Btw geïnd over die 262 , geïnd 262 + btw is totaal 317,02 , af te dragen 192,50 hou je over 124,52 tot zover het de Btw betreft. Over die extra omzet boven de ondergrens van de regeling moet je nog IB betalen over 262 laat voorzichtig zeggen 30% 78,60 Na betaling van Btw en IB hou je dus over van 317,02 (124,52 – 78,60) = 45,92

1600 Btw te betalen bedrag voor vermindering (255 boven de ondergrens regeling)
Korting is 2,5x (1883-1600) 283 = 707,50. / 1600- 707,50 = afdracht 892,50
meer Btw(*) 255 staat voor (255:21=12,15x 100 = 1215 meer belastte omzet (Ex btw)
Je hebt ook btw berekend over die omzet totaal geïnd 1470,15 af te dragen 892,50,. Je houdt dus over van die 1470,15 , 577,65 tot zover het de Btw betreft.
Over de extra omzet ex. Btw moet je nog IB betalen, laat zeggen 30% van 1215 is 364,50
Na betaling van Btw en IB hou je dus over van 1470,15 ( 577,65 – 364,50) 213,15

1883 Btw te betalen bedrag (538 boven de ondergrens regeling)
Korting is 2,5x (1883-1883) 0 / 1883 – 0 = afdracht 1883
Meer Btw(*) 538(538:21=25,62x100= 2562 meer Btw belastte omzet
Je hebt ook Btw berekend over die 2562 , geïnd 2562 + btw is totaal 3100,02 , af te dragen 1883 hou je over 1217,02 tot zover het de Btw betreft. Over die extra omzet boven de ondergrens van de regeling moet je nog IB betalen, laat zeggen 30% over 2562 is 768 Na betaling van Btw en IB hou je dus over van 3100,02 (1217,02– 768) 449,02

Kom je daarvoor je bed uit?

Voorbeeld ruim boven de regeling:
Af te dragen Btw 3000 , Je hebt dan 14.286 Btw belastte omzet gehaald na aftrek van voorbelasting.
Je hebt 1655 meer Btw af te dragen boven de ondergrens van de regeling.
Je hebt dus 1655:21= 7.881 meer Btw belastte omzet gemaakt (na aftrek voorbelasting).
Over de Btw belastte omzet over de eerste 1345 btw moet je nu ook 1345 af dragen, dus 1345 + 1655 = Je hebt dus 3000 betaald over 7881 meer omzet .
Over die 7881 extra omzet heb je ook btw berekend en geïnd totaal dus 9536,01
Over van die 9536,01 (9536,01 – 3000) is 6536,01
Immers, over die eerste 1345 af te dragen Btw had je niets hoeven af te dragen als je 7881 minder omzet had gehaald. Tot zover het de btw betreft.
Over die extra omzet ex. Btw moet je nog IB betalen laat zeggen 30% over 7881 is 2364,30 je houdt dus over van die 9536,01 (6536,01 – 2364,30) 4171,71
Je moet dus heel ruim boven de ondergrens uit komen om er redelijk beter van te worden.
Investeren is natuurlijk ook een oplossing, de OB mag je direct af trekken.


Een nog krankzinniger voorbeeld:
Je zit precies op de grens van 1345 af te dragen Btw.
Die 1345 mag je dus houden.
Je hebt nog één levering te doen.
Je importeert een object van 2000 euro en krijgt dat btw vrij geleverd, als import of als IC (EU business to business).
Je krijgt 25% korting op de levering, die 25% beschouw je als je winst en lever je het dus door voor 2000 euro ex. btw, je winst ex. Btw is 25% van 2000 is 400,=

Je ontvangt 2000 + btw 420 is 2420,=
Resultaat is dus je winst ex. Btw 400 en de geinde btw is 420,=
Je hebt geen btw betaald , maar moet het wel berekenen over de levering, die 420.
Je komt dus 420 boven de ondergrens van de regeling.
Je moet dus 1345 + 420 is 1765 af dragen vóór toepassing v.d. korting.
2,5x ( 1883-1765) is 118 korting , je hebt dus uiteindelijk af te dragen 1745 – 118 is 1627,=
Je hield over aan de transactie 820 en draagt 1627 meer btw af dan zonder deze transactie.
Deze transactie levert je dus op, 820 – 1627 is -807 verlies !! Lekker zaken doen !!
Over die 820 betaal je nog IB-Zvw-premies laat zeggen 30% is 246,= Totaal verlies op deze zinloze transactie 807 + 246 is 1053,=

Deze krankzinnige regeling bestaat al nagenoeg ongewijzigd sinds begin jaren'80 , in 2004 opnieuw als nieuwe regeling gepresenteerd door toen …... staatssecretaris Mark Rutte.