Ik werk als ICT-zzp'er via een klein bedrijf bij een grote overheidsorganisatie.
Ik heb een contract met dit kleine bedrijf volgens een door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. Hierin staat het volgende over het relatiebeding:

Als de Opdracht zonder tussenkomst van Opdrachtgever tot stand is gekomen en Opdrachtgever alleen het contractbeheer verzorgt is het gestelde hierboven inzake het relatiebeding voor de betreffende Opdracht niet van toepassing.

Op internet zie ik dat vele bedrijven dezelfde zin in hun modelcontract hebben staan.

Maar wat betekent contractbeheer?

Het bedrijf dat mij de opdracht heeft gegeven, heeft mij geworven via freelance.nl en doet niet veel meer dan factureren en uitbetalen. Maar iemand van dat bedrijf is ook een keer op bezoek gekomen om te vragen hoe het gaat met de klus. Klopt het dat dit bedrijf dan alleen het contractbeheer verzorgt, of doet het meer?