Ik ben ZZP-er en moet met partijen die inzage hebben in mijn klantgegevens een verwerkersovereenkomst afsluiten in het kader van de AVG.

Nu stuurt mijn administratiekantoor mij een door hun opgestelde overeenkomst met het verzoek die te tekenen en waarvoor zij op de volgende factuur 15,- aan kosten zullen opnemen ('voor het opstellen van de overeenkomst').

1. Mijn administratiekantoor heeft geen inzicht in persoonlijke gegevens van mijn klanten. Zij kennen uitsluitend bedrijfsnaam, evt. contactpersoon en bedrijfsadres. Dat alles via de facturen die ik verstuur. Moet ik een verwerkersovereenkomst met mijn administratiekantoor afsluiten?

2. Indien ja, mag mijn administratiekantoor op eigen initiatief mij een overeenkomst sturen, met de mededeling dat kosten daarvoor doorbelast worden? De verwerkersovereenkomst tekenen betekent dat ik hier een jurist naar moet laten kijken (en dus kosten moet maken).

3. Kan ik mijn eigen verwerkersovereenkomst sturen, en die laten tekenen? Zeker omdat mijn administratiekantoor in mijn opdracht onze gegevens van derden verwerkt, en niet andersom. Kan een administratiekantoor dan kosten in rekening brengen voor het beoordelen van mijn overeenkomst?