Betalingstermijn verlengen

Abonneer

Beste lezers,
Zoals jullie wellicht ook weten wordt onder een redelijke betalingstermijn 30 dagen verstaan. Ik merk echter dat er hierdoor liquiditeitsproblemen ontstaan. Zeker als klanten niet binnen 30 dagen betalen en ik genoodzaakt ben een herinnering te versturen. Ik heb daarom het voornemen het betalingstermijn terug te schroeven naar 14 dagen. Als er niet binnen de gestelde 14 dagen betaald wordt, stuur ik met precies 21 dagen een herinnering. Heeft iemand hier ervaring mee?

Beste CommonSense,

Ik hanteer de 30 dagen, omdat dit inderdaad een redelijk betalingstermijn is. Als hierdoor liquiditeitsproblemen ontstaan dan lijkt het mij dat je ‘grotere’ begrotingsproblemen hebt. Liquiditeitsproblemen zijn vaak van persoonlijke aard.

Ik ben het in princiepe eens met Ondernemer55 over het hebben van structurele liquiditeitsproblemen als je een betalingstermijn van 30 dagen niet meer kan hanteren.
Ontstaat er een liquiditeitsprobleem door het betalingstermijn van 30 dagen óf omdat klanten het betalingstermijn van 30 dagen overschrijden en jij met open facturen zit, terwijl jij wel moet investeren in nieuwe klanten en opdrachten?

Bedankt voor jullie reacties. Frida bedankt voor het nader specificeren van het probleem. Het is inderdaad zo dat problemen optreden als klanten zich niet houden aan het termijn van 30 dagen. Dat probleem tracht ik te ondervangen met een betalingstermijn van 14 dagen.

Vervelend als je betalingstermijn wordt overschreden. Komt het vaak voor? En weet je waar dat aan ligt? Ligt dat aan je branche? Zijn het steeds dezelfde klanten die te laat betalen? Als je het traject inzet om alsnog het bedrag te innen, hoe lang duurt het dan, totdat je het bedrag ontvangt. Levert die twee weken die je wint met het verschuiven van een betalingstermijn je dan echt iets op? Is het binnen de twee weken na die 30 dagen altijd geregeld?

Reken in ieder geval boeterente als een betaling (te) lang uitblijft. Een klant zal dan weten dat aan te laat betalen consequenties verbonden zijn. De volgende keer zal er dan zeer waarschijnlijk wel op tijd betaald worden.

Boeterente vind ik niet meer dan redelijk, maar ik wil je ook aanraden vriendelijk te blijven tegen een niet betalende klant. Zolang jij vriendelijk blijft, is de kans groot dat er nog betaald wordt en je geen verdere (juridische) stappen hoeft te ondernemen. Je geeft aan een herinnering te sturen. Ik zou je ook willen aanraden om te bellen. dat werkt vaak beter dan alleen mailen of brieven.

Volgens mij heeft niemand concreet antwoord gegeven op de vraag van CommonSense. Ja, je kan je betalingstermijn terugschroeven naar 14 dagen. Let er op dat je dit niet alleen op de factuur vermeldt. De betalingstermijn van de factuur dient namelijk overeen te komen met de betalingsfactuur op de algemene voorwaarden. Pas daarom ook de algemene voorwaarden aan.

De reden dat er niet voldoende op het terugschroeven van het betalingstermijn is gereageerd, is waarschijnlijk omdat er gereageerd wordt op het onderliggende probleem.


Bedankt voor alle reacties tot dusver. @Johndoe bedankt voor het concrete antwoord op mijn vraag. Ik had nog niet nagedacht over de algemene voorwaarden. Ik heb de algemene voorwaarden toentertijd laten opstellen door een jurist (waaraan de nodige kosten waren verbonden). Kan ik er zelf wijzigingen in aanbrengen of dien ik hier wederom een jurist voor in te schakelen? Er werd ook gevraagd of het steeds dezelfde klanten zijn. Ja en nee. Het komt voor bij bestaande klanten (zij betalen dan twee of drie weken te laat) en het komt voor bij nieuwe klanten. Ik reken nooit een boeterente. Ik stuur zelf herhaaldelijk herinneringen.