Beste mensen,

Besef dat dat als je gaat starten met een eigen bedrijf je je binnen 1 maand als vrijwillige deelnemer ZW kunt aanmelden!


Geen advieskosten maken want je kan je gewoon bij het UWV aanmelden! (sorry voor de adviseurs onder ons)
De ZW (Ziektewet) is niet afgeschaft! Deze wet is er nog steeds voor bijvoorbeeld zwangeren en mensen die geen dienstverband hebben.

Verzuimverzekering
Maak niet de fout dat je een verzuimverzekering voor jezelf kunt afsluiten. Er moet een zogenoemde werkgever / werknemers relatie zijn.

Wat wel belangrijk is om te noemen: bij het in dienst nemen van personeel zijn je verzuimcijfers nog 0 Omdat deze 0 is moet de premie ook erg laag zijn! Maak niet de fout later een verzuimverzekering of bedrijfsverzekering af te sluiten: bij het in dienst nemen van personeel loop je gewoon veel risico!

Dirk Witbrandy
www.werkgeverservice.nl