Op dit moment wordt ik via een tussenparty ingehuurd als projectleider in de ICT. Mijn huidige klant wil dat ik een Third Party Beneficiary ga tekenen, waarin rechten die gelden tussen mij en de tussenpartij ook gaan gelden voor de eindklant. Een soort 'wel de lusten, niet de lasten'.

Is hier iemand mee bekend ? Welke ervaringen heb je hiermee ?