Ik heb sedeert een aantal maanden een non-profit advisory service AEHEM. Doe mijn werk voornamelijk in buitenland (Agriculture, Environemt, Human Rights enEducation). Mediation doe ik in NL bij een paar complexe ruimtelijke ordeningsproblemen.
Mijn vraag is of en zo ja hoe ik kosten kan aftrekken voor de belasting. Ik ga me volgende week nog inschrijven bij de KvK. Bij kosten gaat het b.v. om reiskosten (o.a. tickets naar buitenland), de kosten van een basiscursus mediation, telefoonkosten etc.
Wie heeft hier ervaring mee?
Een jaargenoot (ook met eigen bedrijf) raadde mij aan een stichting met anbi status te beginnen, vooral onderwijs gerelateerde zaken. Ik ben b.v. net terug uit Gambia waar ik een survey heb gedaan over de sataat van het agrarisch onderwijs daar. Heb alles (tickets en verblijfkosten) zelf betaald. Ik wil op z'n minst naar een kosten-dekkende situatie toe.
Wie heeft ervaring met een non-profit adviesbureau dat kosten dekkend werkt? Gaarne tips.