Financieel
Partner
Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws, blogs en tips voor zzp'ers.

Vul je e-mailadres in en ga 1 jaar gratis boekhouden en factureren, met e-Boekhouden.nl.

De nieuwsbrief verschijnt maximaal 1 keer per week.

Deel deze pagina

Welke investeringsregelingen zijn er?

Investeringsregelingen voor zzp'ers

Als je ondernemer kun je financieel voordeel behalen met een aantal investeringsregelingen die door de overheid zijn ingesteld. Om dat voordeel te behalen moet je ze natuurlijk wel kennen. En daarom hebben wij ze voor jou hier op een rij gezet. Doe er je voordeel mee!

1. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als je investeert in bedrijfsmiddelen dan is de kans groot dat je in aanmerking komt voor de KIA. De voorwaarde hiervoor is dat de bedrijfsmiddelen waarin je investeert minimaal 450 euro kosten en in aanmerking komen voor de investeringsaftrek. Het totale bedrag van de KIA is afhankelijk van het geïnvesteerde bedrag in een boekjaar. Wanneer je meer dan € 2.300 in 2019 investeert, mag je 28% van je investering aftrekken van de belasting. 

KIA 2019
Investering Investeringsaftrek
Niet meer dan € 2.300 0%
€ 2.301 t/m € 57.321 28%
€ 57.322 t/m € 106.150 € 16.051
€ 106.151 t/m € 318.449

€ 16.051, waarbij er 7,56% wordt afgehaald van
het investeringsbedrag boven € 106.150

€ 318.450 en meer 0%

Werk je in samenwerkingsverband, zoals in een vof of maatschap, dan wordt de aftrek anders berekend. Er wordt dan niet gekeken naar elke afzonderlijke investering, maar de aftrek wordt berekend door een percentage van de totale investering van het samenwerkingsverband.

De KIA geldt niet voor alle investeringen. De volgende investeringen komen niet in aanmerking voor de KIA:

 • Bedrijfsmiddelen als woonhuizen, grond, dieren, personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvoer, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen.
 • Bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur of voor gebruik in het buitenland.
 • Bedrijfsmiddelen die minder dan 450 euro per stuk kosten.
 • Transacties tussen een lichaam en personen of rechtspersonen (bijvoorbeeld bv’s en nv’s) die voor ten minsten een derde deel belang hebben in dat lichaam.

2. Energie-investeringsaftrek (EIA)

De EIA stimuleert het investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Deze regeling gaat op voor ondernemers die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen en investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Als jij zo’n ondernemer bent dan kun je behalve de afschrijving ook 55% van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten) aftrekken van de fiscale winst.

Om in aanmerking te komen voor EIA moet je investering in een bedrijfsmiddel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal 2.500 euro per bedrijfsmiddel.
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • Het bedrijfsmiddel staat op de energielijst van de overheid. Op de pagina van de RVO kun je deze lijst bekijken.
 • Je kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen. Je mag wel de energie-investeringsaftrek en kleinschaligheidsinvesteringsaftrek combineren.
 • Bedrijfsmiddelen die niet op de energielijst staan, maar wel energie of fossiele brandstoffen besparen en een algemene besparingsnorm halen.
 • De kosten van energieadvies, onder bepaalde voorwaarden.
 • Het maximale investeringsbedrag is € 120.000.000

3. Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Met de MIA kun je de fiscale winst van je onderneming verlagen door een percentage van het investeringsbedrag in mindering te brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. Het maximale percentage van aftrek is 36%.

Je komt in aanmerking voor de MIA als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst.
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • Het bedrag aan milieu-investeringen moet minimaal 2.500 euro per bedrijfsmiddel zijn.
 • Je kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

4. Willekeurige afschrijving milieu-investering (VAMIL)

Met de VAMIL kun je een investering op een willekeurig moment afschijven. Hierdoor kun je sneller afschrijven en dus de fiscale winst verlagen, waardoor je minder belasting betaalt in het jaar van afschrijving. Dit geeft je een rente- en liquiditeitsvoordeel. De willekeurige afschrijving is beperkt tot 75%. 

Je komt in aanmerking voor de VAMIL als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst.
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel.
 • Je kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

Terug naar het overzicht