Fiscaal
Partner
Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws, blogs en tips voor zzp'ers.

Vul je e-mailadres in en ga 1 jaar gratis boekhouden en factureren, met e-Boekhouden.nl.

De nieuwsbrief verschijnt maximaal 1 keer per week.

Deel deze pagina

Ik ben mijn belastingaangifte vergeten! 

Belastingaangifte vergeten

Ben je te laat met je belastingaangifte en heb je ook geen uitstel gevraagd? Dan kan dat vervelende  gevolgen voor je hebben. Zoals een boete. In onderstaand overzicht nemen we stapsgewijs de gevolgen van het niet tijdig doen van je belastingaangifte met je door.

1. Herinnering en aanmaning

De Belastingdienst legt niet meteen een boete op. Dus als het de eerste keer is dat je te laat bent, resulteert dat niet meteen in boete. Je ontvangt wel een herinnering, waarin je wordt verzocht zo snel mogelijk alsnog aangifte te doen. Als je deze herinnering negeert, ontvang je een aanmaning. Hierin word je dringend verzocht binnen een bepaalde termijn, van meestal tien werkdagen, alsnog aangifte te doen.

2. Verzuimboete

Heb je ook de aanmaning genegeerd? Dan wordt er een boete opgelegd. Tenzij je kunt aantonen dat er sprake was van overmacht en je daardoor je aangifte te laat hebt ingediend. Máár als er geen sprake was van overmacht krijg je een verzuimboete van 369 euro. Als je al vaker verzuimd hebt je aangifte te doen, kan deze boete oplopen tot 5.278 euro.

De verzuimboete is nog hoger als je vergeet aangifte voor de vennootschapsbelasting te doen, namelijk 2.639 euro. Ook deze boete kan oplopen tot 5.278 euro.

3. Schatting van inkomen

Als je helemaal geen aangifte doet, legt de Belastingdienst een ambtshalve aanslag op. Dit betekent dat de Belastingdienst een schatting maakt van je inkomen en je een belastingaanslag oplegt gebaseerd op deze schatting. Ook moet je de verzuimboete van minimaal 369 euro betalen.

4. Vergrijpboete

Als je een verzuimboete krijgt opgelegd, gaat de Belastingdienst er vanuit dat je niet opzettelijk je aangifte niet of te laat hebt gedaan. Máár als de Belastingdienst denkt dat er wel opzet in het spel is, krijg je een vergrijpboete opgelegd. De hoogte van de vergrijpboete hangt af van het onderscheid dat de Belastingdienst maakt tussen grove schuld en opzet. Bij grove schuld is de boete 25 procent van de belasting die je hebt verzwegen. Bij opzet is dat 50 procent.

Als je met grove schuld of opzet inkomen uit sparen of beleggen niet of onjuist hebt opgegeven, is de boete nog hoger. Bij grove schuld is de boete 75 procent van de belasting die je hebt verzwegen en bij opzet 150 procent.

De vergrijpboete kan ook worden opgelegd bij een navorderingsaanslag. Een navorderingsaanslag krijg je als een eerdere aanslag te laag was. Als blijkt dat de navorderingsaanslag is ontstaan door grove schuld of door opzettelijk indienen van niet correcte of onvolledige gegevens, wordt dit door de Belastingdienst beoordeelt als een vergrijp.

Bezwaar indienen

Als de Belastingdienst een boete oplegt, wordt dit altijd vooraf schriftelijk medegedeeld. Je wordt dan ook in de gelegenheid gesteld bezwaar te maken als je het er niet mee eens bent. Je kunt een bezwaarschrift of verzoekschrift opsturen. Als je het niet eens bent met de beslissing die gemaakt is naar aanleiding van je bezwaarschrift, kun je ook hier nog tegen in beroep gaan.

Voorkomen is beter dan genezen. Zeker bij boetes

Je wilt natuurlijk het risico op een boete helemaal niet lopen. Daarom is het belangrijk dat je je administratie altijd op orde hebt. Merk je dat het er vaak bij inschiet of dat het je niet lukt consequent op een vast tijdstip met de boekhouding bezig te zijn? Schakel dan een boekhouder of accountant in. Een boekhouder of accountant zal je duidelijk aangeven wanneer je je administratie bij hem of haar moet inleveren, zodat deadlines gehaald kunnen worden. Als dit je niet lukt, zal je boekhouder of accountant uitstel vaan aangifte aanvragen, zodat je geen boete krijgt.

Vrijwillige verbetering/inkeerregeling

Het kan gebeuren dat je wel je aangifte hebt gedaan, maar ergens incorrecte cijfers hebt ingegeven. Je kunt dan een vergrijpboete voorkomen door je aangifte nog op tijd te verbeteren. Dit doe je met de vrijwillige verbetering/inkeerregeling.

Terug naar het overzicht