Fiscaal
Partner
Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws, blogs en tips voor zzp'ers.

Vul je e-mailadres in en ga 1 jaar gratis boekhouden en factureren, met e-Boekhouden.nl.

De nieuwsbrief verschijnt maximaal 1 keer per week.

Deel deze pagina

VAR verdwenen per 1 mei 2016

VAR verdwijnt in 2016

Per 1 mei 2016 is de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) verdwenen. In plaats van de VAR beoordeelt de Belastingdienst nu overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, zodat beide partijen zekerheid en duidelijkheid krijgen over de voorgenomen werkrelatie. Deze verandering is ondergebracht in de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Deze wet is aangenomen om een einde te maken aan schijnzelfstandigheid

Voorbeeldovereenkomsten

In plaats van de VAR zijn er dus overeenkomsten gekomen. De Belastingdienst beoordeelt overeenkomsten die zij voorgelegd krijgt van belangenorganisaties van opdrachtgevers en van opdrachtnemers. Denk hierbij aan overeenkomsten van een sector. De Belastingdienst zal uitsluitsel geven of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en betalen. De overeenkomsten waarbij de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden, worden door de Belastingdienst gepubliceerd op hun site. Die overeenkomsten kunnen gedownload en gebruikt worden door iedereen voor wie ze relevant zijn.

Andere overeenkomst dan voorbeeldovereenkomst

Als een opdrachtgever of opdrachtnemer geen gebruik kan of wil maken van de voorbeeldovereenkomsten, kunnen zij er ook zelf één opstellen. De opdrachtgever kan de zelf opgestelde overeenkomst dan voorleggen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst zal op haar beurt de overeenkomst beoordelen en uitsluitsel geven over het al dan niet inhouden en betalen van loonheffingen.

Wat betekent dit nu concreet?

Als er gewerkt wordt volgens de (voorbeeld)overeenkomst, hoeft er geen loonheffing ingehouden en betaald te worden door de opdrachtgever. Dit betekent dat de opdrachtnemer niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA). Wat weer betekent dat de opdrachtnemer bij werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid geen uitkering krijgt.

De overeenkomst heeft enkel betrekking tot loonheffing. Het zegt dus niets over hoe de Belastingdienst je inkomen ziet. Je inkomen wordt namelijk beoordeeld op grond van de aangifte van de inkomensbelasting.

Wat als er iets verandert in de manier van werken?

Als er iets verandert in de werkrelatie of de werkzaamheden verlopen niet volgens de overeenkomst, is de opdrachtgever alsnog verplicht om loonheffingen in te houden en te betalen. De opdrachtnemer is vanaf dat moment dan ook verzekerd.

Moet er per se gewerkt worden volgens een voorbeeldovereenkomst?

Nee, dat hoeft niet. Je bent vrij om te kiezen voor een voorbeeldovereenkomst of overeenkomst. Een overeenkomst hoeft ook niet voorgelegd te worden aan de Belastingdienst. De (voorbeeld)overeenkomst is er om duidelijkheid en zekerheid te geven over het inhouden en betalen van loonheffingen.

Er is in 2016 veel gebeurd rondom de VAR en de nieuwe zzp-wet DBA, lees ook het blog van Teun over de Wet DBA

Heb je vragen of opmerkingen over het verdwijnen van de VAR, (voorbeeld)overeenkomsten of schijnzelfstandigheid? Laat een bericht achter in het forum!

Terug naar het overzicht