Starten
Partner
Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws, blogs en tips voor zzp'ers.

Vul je e-mailadres in en ga 1 jaar gratis boekhouden en factureren, met e-Boekhouden.nl.

De nieuwsbrief verschijnt maximaal 1 keer per week.

Deel deze pagina

Rechtsvormen: stichting en vereniging

Rechtsvormen-stichting-vereniging

Wil je gaan samenwerken met anderen en is het maken van winst niet jouw doel? Dan is het waarschijnlijk verstandig een stichting of vereniging te beginnen. In dit artikel lees je waarom en hoe je een stichting of vereniging opricht.

Stichting

Als je een maatschappelijk of sociaal doel voor ogen hebt, wil je waarschijnlijk een stichting beginnen. Je doel kan bijvoorbeeld zijn: natuurbescherming, culturele activiteiten organiseren of het ondersteunen van mensen in de wijk. Een stichting heeft geen leden, alleen een bestuur. De bestuursleden mogen een onkostenvergoeding krijgen voor hun werkzaamheden. Een stichting kan ook personeel in dienst hebben.

Oprichten van een stichting

Je hebt een akte nodig van een notaris bij het oprichten van de stichting. Je kunt alleen of samen een stichting oprichten, maar ook via een rechtspersoon (bijvoorbeeld een bv). Je moet statuten laten opstellen, waarin je onder andere de naam, het doel en de vestigingsplaats van de stichting vermeldt. Je moet je stichting vervolgens inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Aansprakelijkheid bestuur

Het bestuur van een stichting is in principe niet aansprakelijk voor eventuele schulden. Alleen bij onbehoorlijk bestuur (wanbestuur), of als de stichting niet is ingeschreven bij de KvK. Onbehoorlijk bestuur kan bijvoorbeeld zijn het niet of slecht bijhouden van de boekhouding of zwart geld betalen en ontvangen.

Vereniging

Als je samen met anderen een doel wilt bereiken, bijvoorbeeld dat de mensen van een dorp een bepaalde sport kunnen beoefenen, is een vereniging waarschijnlijk de beste optie. Andere voorbeelden van verenigingen zijn: muziek-, toneel- of ondernemersverenigingen. Een vereniging heeft leden, altijd minstens 2.

Oprichting vereniging

Er zijn 2 soorten vereniging, de Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en de Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid.

Volledige rechtsbevoegdheid

Als je een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid hebt zijn de bestuurders in principe niet privé-aansprakelijk. In principe, want bij wanbestuur (zie hierboven bij Aansprakelijkheid bestuur) kun je nog steeds aansprakelijk worden gesteld. Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid moet je oprichten met een akte van de notaris, waarin je de statuten zet. In de statuten staat onder andere de naam van de vereniging, het doel en de verplichtingen van de leden.

Je moet de vereniging vervolgens inschrijven bij de KvK. De vereniging heeft nu dezelfde rechten en plichten als een burger, bijvoorbeeld het aanvragen van leningen. Als je subsidie wilt krijgen moet je bijna altijd een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid hebben.

Beperkte rechtsbevoegdheid

Als je je vereniging niet inschrijft bij de KvK en met een notaris opricht, heb je een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Bestuurders zijn dan privé-aansprakelijk bij schulden en je vereniging kan geen leningen aanvragen of een eigen pand huren of kopen.

Ledenvergadering

De leden van de vereniging hebben de hoogste macht. Zij bepalen het beleid en de activiteiten voor een bepaalde periode. Dit gebeurt in de ledenvergadering. Tijdens deze vergadering worden de bestuurders gekozen en herkozen en wordt begroting en jaarrekening goedgekeurd. De ledenvergadering moet minstens één keer per jaar worden gehouden.

Terug naar het overzicht