Starten
Partner
Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws, blogs en tips voor zzp'ers.

Vul je e-mailadres in en ga 1 jaar gratis boekhouden en factureren, met e-Boekhouden.nl.

De nieuwsbrief verschijnt maximaal 1 keer per week.

Deel deze pagina

Hoe schrijf je een sterk ondernemingsplan?

Ondernemingsplan schrijven

Je bent eruit. Je durft het aan. Jij gaat een eigen onderneming starten. Je wordt eigen baas. Die stap is gezet. Maar nu? Het schrijven van een ondernemingsplan. Een grote uitdaging voor een startende ondernemer. Wat moet erin? Wat is essentieel? En hoe overtuig je potentiële investeerders in jouw onderneming te investeren?

Door het schrijven van een ondernemingsplan orden je je gedachtes en stel je prioriteiten. Met jouw ondernemingsplan presenteer jij jezelf aan de arbeidsmarkt en breng je risico’s, potentiële klanten en zakelijke kansen in kaart. Daarnaast komt een ondernemingsplan goed van pas als je op zoek bent naar investeerders. Om de aandacht van de lezer te trekken en te behouden is het belangrijk dat je concreet, kort en bondig blijft.

Met behulp van onderstaande 5 stappen helpen we jou op weg bij deze eerste grote uitdaging als ondernemer

1. Inleiding, aanleiding en samenvatting

In dit eerste deel stel je jezelf als ondernemer kort voor. Wie ben je, wat zijn je ambities en wat is de aanleiding om een eigen onderneming te starten? Houd deze kennismaking kort en wek je de interesse van de lezer. Het is de bedoeling dat je later in een persoonlijk gesprek de kans krijgt jezelf verder te presenteren.

De samenvatting verdient meer aandacht, maar hoeft ook niet erg uitgebreid te zijn. De samenvatting is belangrijk, omdat het de eerste indruk vorm voor een potentiële investeerder. Formuleer hier concreet je doel. Wat en wie wil je met je onderneming bereiken? Beschrijf ook kort de branche waarin je gaat ondernemen en geef concreet weer hoeveel startkapitaal je nodig hebt. Trigger de interesse van de lezer en vergroot de kans dat hij het ondernemingsplan aandachtig doorleest.  

Let op! Een samenvatting is makkelijker achteraf op te stellen. Schrijf daarom eerst de rest van je plan en maak op het eind een samenvatting. 

2. De onderneming en branche

In dit onderdeel ga je dieper in op het bestaansrecht van je onderneming. Om dit bestaansrecht zo helder mogelijk te formuleren kun je gebruikmaken van een probleemstelling en draag je jouw onderneming aan als oplossing. Ook is dit hoofdstuk de plek om de ‘waarom nu’ vraag te beantwoorden. Waarom komt juist nú jouw bedrijf in de branche.

Beschrijf de branche waarin je gaat opereren en benoem de laatste ontwikkelingen van de sector. Geef aan tegen welke problemen jouw potentiële klanten aanlopen in de huidige markt. Wat zien andere bedrijven in de branche over het hoofd? Hoe kun jij met jouw onderneming dit probleem verhelpen of omzeilen? Wat is de meerwaarde van jouw bedrijf? Draag een originele maar haalbare oplossing aan. Het is belangrijk dat je zowel het probleem als de oplossing realistisch weergeeft en dat je die kunt onderbouwen met betrouwbare bronnen en statistieken.

Rechtsvormen

Beschrijf ook voor welke rechtsvorm je kiest en hoe je tot deze keuze bent gekomen. En wat die keuze concreet voor jouw bedrijf betekent. Doe je alles alleen en draag jij alle verantwoordelijkheden of ga je ook personeel aantrekken? In het geval van personeel is het belangrijk dat je in dit hoofdstuk toelichting geeft over taakverdeling en verantwoordelijkheden binnen je bedrijf.

Specificeren van je product of dienst

Besteed in dit hoofdstuk ook aandacht aan het specificeren van je bedrijf en je product of dienst. Wat wil je gaan verkopen, aan wie wil je het gaan verkopen, hoe wordt het product geproduceerd en hoe komt de potentiële klant voor het eerst in aanraking met het product? Beschrijf hoe je te werk gaat en wat de kosten zijn. Denk hierbij ook aan eventuele auteursrechten. Geef aan of jouw onderneming de producten zelf gaat fabriceren, importeren of exporteren. Toon in heldere taal het importeer- of productieproces. En, het belangrijkste punt dat naar voren moet komen uit deze paragraaf: hoe maakt jouw product of dienst jouw bedrijf winstgevend? Wat zijn de succesfactoren van jouw onderneming?

3. Marktonderzoek

Een ondernemingsplan is nooit compleet zonder marktonderzoek. In dit hoofdstuk ligt de volledige focus op de markt waarin je gaat opereren en de marketingstrategie die je gaat hanteren. Voordat een investeerder overweegt te investeren in jouw plan, wil hij allereerst weten of er markt is voor jouw product of dienst. Daarnaast is het voor jou als ondernemer zelf een must om de markt door en door te kennen. Hoe zit de markt in elkaar en wat zijn de laatste ontwikkelingen? Door het maken van een marketingplan breng je deze vragen in kaart.

Doelgroep

Door het schrijven van een marketingplan krijg je een duidelijk beeld van je doelgroep. Zorg ervoor dat je de doelgroep zo duidelijk mogelijk beschrijft. Het bereiken van de juiste mensen speelt namelijk een essentiële rol bij het succes van je onderneming. Zorg ervoor dat je weet wie je doorsnee klanten zijn en wat het bestedingspatroon is. Ga na hoe jij jouw specifieke doelgroep kunt bereiken en pas hier je marketingstrategie op aan.

4. Leer je concurrent kennen

Het zou geweldig zijn als je de eerste bent die jouw product of dienst gaat leveren in Nederland. Als dat zo is: gefeliciteerd met je vondst, je kunt deze stap overslaan. Als dat niet zo is, heb je te maken met concurrenten. En met concurrentie is niks mis. Het zal potentiële investeerders ook niet per se afschrikken. Het is in dit hoofdstuk van belang dat je aantoont wie je concurrenten zijn en hoe jij je gaat onderscheiden. Op welke manier overstijgt jouw dienst of product de concurrent? Het eerste waar je misschien je aan denkt zijn zaken als: prijs, klantenservice en kwaliteit. Het is inderdaad goed om daar kritisch naar te kijken, maar probeer ook verder te denken. Kun je uniek zijn in jouw vakgebied, beschik je misschien over een expertise die je concurrenten niet hebben? Breng juist deze unieke punten onder de aandacht. Hiermee kun jij je onderscheiden.

Let op dat je alleen haalbare doelen stelt. Niemand heeft iets aan valse beloftes. 

5. Het bedrijfsplan

In dit laatste hoofdstuk beschrijf je het financieel plan voor je onderneming. Je geeft de directe en indirecte kosten en maakt een inschatting van de verwachte omzet. Daarnaast benoem je de maximale grootte van een opdracht die je kunt aannemen, potentiële klanten en je prijs. Al deze aspecten voeg je samen in een verkoopplan. 

Dit verkoopplan zet je om in een realistisch businessmodel met liquiditeits- en omzetbegroting:

  • Businessmodel: wordt een investering terugverdiend en vooral wanneer verwacht je dat de investering wordt terugverdiend? Deze vraag beantwoord je door antwoorden te formuleren op vragen als: Wat wordt de prijs? Hoe regel je de distributie? Waar haal je de opbrengst vandaan? Welke levensduur en waarde heeft je product?
  • Liquiditeitsbegroting: investeerders gebruiken rentabiliteit en solvabiliteit bij het beoordelen van een financieel plan. Met rentabiliteit wordt bedoeld of jouw bedrijf voldoende winst maakt om rente en aflossing te betalen. Met solvabiliteit wordt de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen bedoeld. Om hier een goed overzicht van te krijgen, kun je een overzicht maken van verwachte inkomsten en uitgaven. Neem hierin ook betalingstermijnen, extra investeringen en onverwachte uitgaven mee. Juist in het eerste jaar kun je te maken krijgen met sterk wisselende uitgaven. Laat zien dat je hier over nagedacht hebt en draag alternatieven aan.
  • Omzetverwachting: dit voelt als nattevingerwerk. Niemand kan in de toekomst kijken, dus jij (helaas) ook niet. Toch wordt er van je verwacht dat je een winst- en omzetberekening van de komende twee jaar opstelt. Ben realistisch over je positie in de branche. Vergelijk jouw verwachte verkoop met de gemiddelde omzet van je branche. 
    Kijk ook eens naar de jaarrekeningen van soortgelijke bedrijven en bekijk wat hun omzet is. Dit kun je als basisgebruiken voor je eigen omzetbegroting. 

Succes!

Terug naar het overzicht